Opintojaksolle ilmoittautuminen

Opintojakson nimi:

Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2023

Opintojakson ajankohta

08.05.2023-30.05.2023

Opintojakson tarjoava oppilaitos:

Tampereen kesäyliopisto

Henkilötiedot

HUOM! Jos et suorita opintoja loppuun ilman hyväksyttävää syytä, saattaa oppilaitoksesi laskuttaa kulut sinulta.

Takaisin