Opintojaksolle ilmoittautuminen

Opintojakson nimi:

Vesi ja vesistöt BENP1002 (5 op)

Opintojakson ajankohta

11.11.2023-31.07.2024

Opintojakson tarjoava oppilaitos:

Tampereen kesäyliopisto

Henkilötiedot

HUOM! Jos et suorita opintoja loppuun ilman hyväksyttävää syytä, saattaa oppilaitoksesi laskuttaa kulut sinulta.

Takaisin