Opintojaksolle ilmoittautuminen

Opintojakson nimi:

Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op - XKV0201

Opintojakson ajankohta

22.01.2024-31.07.2024

Opintojakson tarjoava oppilaitos:

Tampereen kesäyliopisto

Henkilötiedot

HUOM! Jos et suorita opintoja loppuun ilman hyväksyttävää syytä, saattaa oppilaitoksesi laskuttaa kulut sinulta.

Takaisin