Mekaniikka (verkkokurssi)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Mekaniikka (verkkokurssi)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5N00BC71-3115

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Mekaniikka (verkkokurssi)

Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 31.05.2024

Opetusajat:

Opintojakso järjestetään täysin verkko-opiskeluna. Koulutuksen keskimääräinen työmäärä opiskelijalta on noin 80 tuntia.


Paikka:

Verkko-opinto. Käytössä Moodle-pohjainen oppimisympäristö.


Tavoitteet:

Opiskelija osaa:

-käyttää suureita ja yksiköitä

-mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun

-pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi

-perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin

-tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä


Sisältö:

SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.


Suoritustapa:

100 % Verkkokurssi Moodlessa (asynkroninen). Ei lähiopetusta. Viikkotasolla aikataulutettu, opiskeluajan ja paikan voi itse valita. Palaute- ja ohjaustapaamiset verkossa opiskelun tueksi (ei pakollisia, tallennetaan). Aikataulu: xxx - xx. Mahdollisuus suorittaa nopeammin.


Oppimateriaali:

Materiaali Moodlessa

Fysiikka insinööreille: Mekaniikka

Inkinen & Tuohi: Momentti 1 Insinöörifysiikka

Tekniikan kaavasto


Lisätietoja:

Opintojakso on avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Ilmoittautua voi siis kuka tahansa mekaniikasta kiinnostunut.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 24.05.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.