Mediahistoria

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Mediahistoria

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2E00EW11-3005

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Mediahistoria

Opintojakson alkamisajankohta: 23.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2023

Opetusajat:

23.10.2023 13.00 - 16.00 	Ulkopuolinen tila : zoom

30.10.2023 13.00 - 16.00 	Ulkopuolinen tila : zoom

06.11.2023 13.00 - 16.00 	Ulkopuolinen tila : zoom

13.11.2023 13.00 - 16.00 	Ulkopuolinen tila : zoom

20.11.2023 13.00 - 16.00 	Ulkopuolinen tila : zoom

27.11.2023 13.00 - 16.00 	Ulkopuolinen tila : zoom

11.12.2023 13.00 - 16.30


Paikka:

Zoom ja Moodle


Tavoitteet:

Opiskelija tuntee elokuvan ja television kehityksen yleispiirteet ja keskeisimmät käännekohdat. Opiskelija tunnistaa median yhteyksiä politiikan, talouden ja tekniikan kehitykseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja havaintomateriaalia mediahistoriasta monipuolisesti ja lähdekriittisesti. Opiskelija

kehittää ääni- ja kuvailmaisun analyysin sekä argumentoinnin taitojaan. Opiskelija osaa arvioida ja testata audiovisuaalisen historian taiteellisten ja teknisten ilmaisukeinojen soveltumista nykypäivän mediatuotantoihin. Hän kehittää verkko-opintoihin ja verkkotehtäviin sekä tekijänoikeuksiin liittyvää osaamistaan.


Sisältö:

Luentoja, verkko-oppimateriaalia, näytteitä ja tehtäviä audiovisuaalisen median historian päälinjoista ja murrosvaiheista. Tiedonhakua ja havaintoaineistojen kokoamista. Loppusuorituksena esimerkiksi oppimispäiväkirja, essee, esitelmä tai demonstraatio, jossa syvennytään tarkemmin johonkin mediahistorian teemaan, tyylilajiin tai osa-alueeseen. Jakson laajuus (3-5) määräytyy loppusuorituksen ja sen laajuuden mukaan.


Suoritustapa:

Kurssin taustamateriaali (verkkoaineistot) esitellään kurssin Moodle-alueella.


Arviointi:

0-5


Oppimateriaali:

Kurssin taustamateriaali (verkkoaineistot ja artikkelit) ja tehtävät löytyvät kurssin Moodle-alueelta.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 16.10.2023