Mediahistoria

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Mediahistoria

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2E00EW11-3004

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Mediahistoria

Opintojakson alkamisajankohta: 24.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 16.12.2022

Opetusajat:

ZOOM-tapaamiset järjestetään maanantaisin klo 13–16 välillä

24.10. Median varhaismuodot ja elokuvan alku

31.10. Ääni ja värielokuva, dokumentarismi

7.11. Elokuvapropaganda, TV:n pioneerit

14.11. Elokuvan uudet aallot ja uusi Hollywood

21.11. Suomen television vaiheita

28.11. Video, digimedia, some ja ”valemedia"


Paikka:

Zoom ja Moodle


Tavoitteet:

Opiskelija tuntee elokuvan ja television kehityksen yleispiirteet ja keskeisimmät käännekohdat. Opiskelija tunnistaa median yhteyksiä politiikan, talouden ja tekniikan kehitykseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja havaintomateriaalia mediahistoriasta monipuolisesti ja lähdekriittisesti. Opiskelija

kehittää ääni- ja kuvailmaisun analyysin sekä argumentoinnin taitojaan. Opiskelija osaa arvioida ja testata audiovisuaalisen historian taiteellisten ja teknisten ilmaisukeinojen soveltumista nykypäivän mediatuotantoihin. Hän kehittää verkko-opintoihin ja verkkotehtäviin sekä tekijänoikeuksiin liittyvää osaamistaan.


Sisältö:

Kurssilla käydään läpi elokuvan, television ja sähköisen median kehityksen yleispiirteet ja keskeisimmät käännekohdat. Lisäksi analysoidaan median yhteyksiä politiikan, talouden ja tekniikan kehitykseen. Kurssi sisältää zoomin kautta välitettäviä verkkoluentoja, elokuvanäytteitä, keskusteluja ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyödyntää moodle-alustaa, jossa on myös lisämateriaaleja.

Kurssi järjestetään pääosin etänä. Jaksoon kuuluu zoom-luentoja, elokuvanäytteitä sekä erilaisia tehtäviä.


Suoritustapa:

Kurssin taustamateriaali (verkkoaineistot) esitellään kurssin Moodle-alueella.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 30.10.2022