Digitalisoituva yhteiskunta ja turvallisuus

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Digitalisoituva yhteiskunta ja turvallisuus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 4A00FU08-3003

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Digitalisoituva yhteiskunta ja turvallisuus

Opintojakson alkamisajankohta: 12.02.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 15.04.2024

Opetusajat:

Ensimmäinen opetuskerta to 15.2.2023 ja viimeinen 21.3.2023.


Tavoitteet:

Opiskelija

• ymmärtää, mitä digitalisaatiolla tarkoitetaan

• ymmärtää, mitä kyberturvallisuudella tarkoitetaan

• saa käsityksen kyberturvallisuuden merkityksestä digitalisoituvassa yhteiskunnassa

• ymmärtää kehityskulkuja lähihistoriasta tähän hetkeen ja lähitulevaisuuteen

• kykenee muodostamaan realistisen ja jäsentyneen tulevaisuusskenaarion: millaisessa yhteiskunnassa eletään parinkymmenen vuoden kuluttua?


Sisältö:

1. aihealue: Kyberturvallisuus

2. aihealue: Valinnaisesti

- Mobiliteetin kehitys 2000-luvulla 5 vuoden jaksoissa

TAI

- Neljän itse valitun teeman tarkastelu Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mietinnöstä v. 2018

SEKÄ

- Kirjoitelma: Millaisessa (digitalisoituneessa) maailmassa elät vuonna 2040?


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 24.05.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.