Opiskelutaidot (non-stop) verkkokurssi

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Opiskelutaidot (non-stop) verkkokurssi

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: NN00FU48-3002

Laajuus opintopisteinä: 2

Opintojakson nimi: Opiskelutaidot (non-stop) verkkokurssi

Opintojakson alkamisajankohta: 01.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2022

Paikka:

Verkkokurssi. Opintojakson Moodle-ympäristössä


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• Tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille

• tunnistaa omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan

• osaa arvioida oman ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan

• ymmärtää opiskeluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja

• osaa asettaa tavoitteita tasapainoisen opiskeluelämän rakentamiseen.


Sisältö:

Kurssi koostuu kahdesta osiosta, jotka ovat:

1) Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja opiskelutaidot

2) Itsensä johtaminen ja tasapainoinen opiskeluelämä

Tällä opintojaksolla käsiteltävät teemat ja tehtävät auttavat sinua hahmottamaan, millainen olet oppijana ja miten voit organisoida opintojasi oma jaksamisesi ja elämäntilanteesi huomioon ottaen.


Suoritustapa:

Opiskelijan työ 2 x 27h = 56h

Moodle-oppimisympäristössä olevaan aineistoon perehtyminen ja itsenäiset tehtävät.


Arviointi:

Opiskelija saa arvioinnin opintojaksosta 3 viikon sisällä siitä, kun kaikki tehtävät on palautettu.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 20.11.2022