Minustako restonomi? (non-stop) verkkokurssi

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Minustako restonomi? (non-stop) verkkokurssi

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 8T00FU74-3004

Laajuus opintopisteinä: 2

Linkki:https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/minustako-restonomi

Opintojakson nimi: Minustako restonomi? (non-stop) verkkokurssi

Opintojakson alkamisajankohta: 14.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.12.2023

Opetusajat:

Itsenäinen verkkokurssi


Paikka:

Opintojakso on itsenäisesti tehtävä verkkokurssi Moodle oppimisalustalla. Ilmoittautua voi maksutta myös täältä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/minustako-restonomi myös Korota-tarjottimen ilmoittautumisajan umpeuduttua.


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut restonomien toimenkuviin, työtehtäviin ja ammattinimikkeisiin

- on perehtynyt restonomiopintojen opiskelutapoihin, opintosisältöihin ja oppimisympäristöön

- tunnistaa oman tapansa oppia ja opiskella sekä kehittää taitojaan

- osaa pohtia omia vahvuuksiaan ja arvojaan


Sisältö:

- restonomiopintojen sisällöt ja opiskelumetodit

- uramahdollisuudet

- omien opiskelutaitojan arviointi


Suoritustapa:

Opintojakso on itsenäisesti tehtävä verkkokurssi Moodle oppimisalustalla. Opintojakson aikana opiskelija voi edetä tehtävissä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson aloituksesta opiskelijoilla on yhteensä noin 60 päivää aikaa suorittaa opintojakso. .


Arviointi:

Opiskelija saa arvioinnin opintojaksosta 3 viikon sisällä siitä, kun kaikki tehtävät on palautettu.


Oppimateriaali:

Kaikki opetusmaateriaali löytyy Moodlesta.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 08.08.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.