Minustako konetekniikan ammattilainen? non-stop ilmoittautuminen

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Minustako konetekniikan ammattilainen? non-stop ilmoittautuminen

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5K00FU82-3001

Laajuus opintopisteinä: 2

Opintojakson nimi: Minustako konetekniikan ammattilainen? non-stop ilmoittautuminen

Opintojakson alkamisajankohta: 01.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2022

Opetusajat:

Verkossa Moodle- alustalla


Paikka:

verkossa moodle- alustalla. Ilmoittautua voi maksutta myös täältä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/minustako-konetekniikan-ammattilainen

Ja sitä kautta ilmoittautunut voi aloittaa voi jo ennen 1.10. tai sen jälkeen 20.11. saakka.


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan osallistuja

• tuntee käsiteltyjen konetekniikan alueiden aiheet

• osaa pohtia omaa kiinnostusta ja soveltuvuutta konetekniikan alalle

• tutustuu konetekniikan toimenkuviin, työtehtäviin ja ammattinimikkeisiin


Sisältö:

Konetekniikan osa-alueet:

a. Koneautomaatio

i. Robotiikka

ii. Automaatio

b. Koneensuunnittelu ja 3D-tulostus

Opintojakson aikana osallistuja verkkoharjoitusten avulla tutustuu itsenäisesti konetekniikan eri osa-alueisiin.


Suoritustapa:

Itseohjautuva itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin avulla (Moodle)

Itseohjautuva itsenäinen harjoitustehtävien suorittaminen verkkomateriaalin avulla (Moodle)

Oppimateriaali opintojakson Moodle-oppimisalustalla


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.