Ensiapu

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Ensiapu

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7K00FK77-3019

Laajuus opintopisteinä: 2

Opintojakson nimi: Ensiapu

Opintojakson alkamisajankohta: 28.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 17.05.2023

Tavoitteet:

Opiskelija

-osaa toimia näyttöön perustuen oma-aloitteisesti ja antaa ensiapua tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa huomioiden turvallisuuden ja henkisen ensiavun tarpeen


Sisältö:

- hätätilanteen tunnistaminen ja lisäavun hälyttäminen

- tajuttoman ja sairauskohtauksen saaneen henkilön ensiapu

- lapsen ja aikuisen peruselvytys, PPE-D (defibrillaatio)

- tapaturmapotilaan ensiapu

- henkinen ensiapu


Suoritustapa:

Pienryhmätyöskentely, lähiopetus, flipped learning, itsenäinen työskentely, moodle-verkkotyöskentely, opetuskeskustelut, opetussimulaatio, verkkotestit- ja kurssit


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.02.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 21.03.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.