Psyykkiset traumat (3 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Psyykkiset traumat (3 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 150002

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Psyykkiset traumat (3 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 03.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2022

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Lääketieteellinen tiedekunta

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen henkilöille, jotka työssään tai opinnoissaan tarvitsevat opintojaksojen sisältöön liittyvää tietoa sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opinnot hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut ymmärrys traumojen yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi hänellä on valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Sisältö

- Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot- Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin- Trauman asteen arviointimenetelmät- Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa- Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen- Traumahoito ja päihdekuntoutus.

Opetus

Opetus koostuu asiantuntijoiden verkkoluennoista sekä kahdesta tuutorin vetämästä opintoryhmästä Tampereella. Opintoryhmätapaamisiin voit osallistua joko paikan päällä Tampereen kesäyliopiston Aarre-koulutustilassa osoitteessa Kalevantie 7 C, 7. kerros tai Zoomin kautta (osallistumislinkki lähetetään n. kaksi viikkoa ennen opintojen alkamista). Lisätietoja koulutustilaan saapumisesta: (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)

Jakson alussa opiskelijat suorittavat alkutentin, jonka jälkeen seuraavat luennot ja opintoryhmät. Alkutentti suoritetaan itsenäisesti ja ajankohta sen mukaan, miten itselle sopii aikavälillä 3.10. - 31.10.2022. Tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.

Suorituksena opiskelijat tuottavat koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjaa. Ohjeet opiskeluun ovat Moodle-alueella, jonne opiskelijat saavat kurssiavaimen ennen alkutenttiä. On suotavaa, että opiskelijat kirjautuvat Moodle-alueelle alkutenttiä varten alkaen 3.10.2022.Luennot pidetään Turun yliopiston kampuksella lähiluentona. Lähiluennot välitetään reaaliaikaisena etäluentona, ja luennot ovat katsottavissa opiskelijan omalta koneelta. Luennoitsijan luvalla tehdään luentotallenne (tiedotetaan myöhemmin).

Alustava aikataulu

Vko 40-43 alkutentti Moodle-alueella 3.10-31.10.2022

TEEMA I - Traumat yksilön näkökulmasta

vko 42 verkkoluento ti 18.10.2022 klo 16.15-17.45 Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, Professori Jyrki Korkeila

vko 43 verkkoluento ma 24.10.2022 klo 16.15-17.45 Traumojen hoito, LT Markus Heinimaa

vko 45 opintoryhmätyöskentely Tampereella (lähiopetus/Zoom) ti 8.11.2022 klo 17.30–19.00: Traumatisoituminen – yksilö: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta

TEEMA II - Traumat yhteiskunnan näkökulmasta

vko 47 verkkoluento ma 21.11.2022 klo 16.15-17.45 Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: Pakolaislasten ja -nuorten kompleksi traumatisoituminen ja traumaattisista kokemuksista selviytyminen, PsT, Dos. Kirsi Peltonen

vko 48 verkkoluento ma 28.11.2022 klo 16.15-17.45 Traumaattisten tilanteiden muistaminen ja muistivääristymien riski, Oikeuspsykologian dosentti, psykologi Julia Korkman

vko 49 opintoryhmätyöskentely (lähiopetus/Zoom) Tampereella to 8.12.2022 klo 17.30–19.00: Traumatisoituminen – yhteiskunta: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta

Oppimispäiväkirjan palautus pe 16.12.2022 mennessä.

Opettajat

Vastuuhenkilö: Professori Jyrki Korkeila

Tuutori: YTM Marjo Niittumäki

Toteutustapa

Luennot 10 tOpintoryhmät 4 t

Suoritustapa

Suoritustavat-Ennen opetuksen alkua on kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Arviointi hyväksytty/hylätty-Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelinen / pienryhmäopetuksen pohjalta. Arviointi hyväksytty/hylätty

Oppimateriaali

Poijula S. 2020. Resilienssi: muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja.Myöhemmin ilmoitettava artikkelimateriaaliVastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 75€. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 45€ opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/).

Opintojakson normaalihinta on 120

euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 09.05.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 19.09.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.