Kirjallinen viestintä ja tekstintuntemus, Pienryhmäopetus, 9.1.-29.4.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Kirjallinen viestintä ja tekstintuntemus, Pienryhmäopetus, 9.1.-29.4.2023

Tieteenalanyksikkö: Language Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-49f622ec-004f-480c-a202-827ddc6b69d1_2022

Laajuus opintopisteinä: 2

Opintojakson nimi: Kirjallinen viestintä ja tekstintuntemus, Pienryhmäopetus, 9.1.-29.4.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 29.04.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

osaa soveltaa käytäntöön kielioppitunnilla oppimiaan tietojaosaa hahmottaa suomen ja ranskan välisiä rakenteellisia erojapystyy ymmärtämään ja tuottamaan yleiskielisiä tekstejäpystyy analysoimaan omia tekstejään ja kehittämään kirjoitustaitoaan itsenäisestiosaa antaa palautetta toisten teksteistä.


Sisältö:

Opintojaksolla harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista, ranskankielisten tekstien ymmärtämistä sekä tehdään käännösharjoituksia suomesta ranskaan. Kirjoitusharjoituksissa keskitytään perusrakenteisiin ja -sanastoon.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 04.01.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.