Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin, Akvaariotentti, 17.10.-21.11.2022

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin, Akvaariotentti, 17.10.-21.11.2022

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-7d10e28c-f2fb-45f0-90c2-9501246a4125

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin, Akvaariotentti, 17.10.-21.11.2022

Opintojakson alkamisajankohta: 17.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 21.11.2022

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

hallitsee ohjelmoinnin peruskäsitteet (muuttujat ja ohjausrakenteet)osaa jakaa ohjelman funktioihintuntee joitakin yksinkertaisia tietorakenteitaosaa muodostaa monimutkaisempia tietorakenteita yksinkertaisemmista rakenteistaosaa ratkaista pieniä ongelmia ohjelmoimallahallitsee hyvän ohjelmointitavan perusteettuntee olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja

olio)tuntee graafisen käyttöliittymän alkeita


Sisältö:

Ydinsisältö

Ohjelman ja algoritmin käsitteet. Pienten ohjelmien suunnitteleminen ja testaus.Suunnitteleminen jakamalla pienempiin osakokonaisuuksiin: funktiot.Parametrit ja paluuarvon välitys.Ohjelman ohjausrakenteet.Muuttujat. Näkyvyysalue. Tiedon tyyppi.Merkkijonot ja listat.Tiedostojen peruskäsittely.Hyvä ohjelmointitapa.Täydentävä tietämys

Joukot ja sanakirjat.Tietorakenteiden yhdistely.Luokkien ja olioiden perusteet.Graafiset käyttöliittymien alkeet.Erityistietämys

Parametrien oletusarvot.Funktionaalisesti muodostetut listat (list comprehensions).Funktioparametrit.Luokan erikoismetodit.Monikko (tuple).


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 03.10.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 20.11.2022