Digitaaliset yleistaidot, teema 4: Ohjelmoinnin alkeet, Itsenäinen projekti, 1.1.-1.8.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 4: Ohjelmoinnin alkeet, Itsenäinen projekti, 1.1.-1.8.2023

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-9c68d0ee-f886-48a1-a682-305bea529753_2022

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 4: Ohjelmoinnin alkeet, Itsenäinen projekti, 1.1.-1.8.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2023

Tavoitteet:

Teeman 4 (Ohjelmoinnin alkeet) tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä ohjelmointi on. Kurssia ei siten ole tarkoitettu ohjelmointia opiskelemaan tuleville, vaan lähinnä niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään algoritmista ajattelutapaa ja ehkä harkitsevat ohjelmointiin suuntautumissa vapaasti valittavina opintoina. Teeman suoritettuaan opiskelija on ymmärrys on proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteista; algoritmeista ja siitä miten niitä esitetään proseduraalisella ohjelmointikielellä.


Sisältö:

TEEMA 4: Ohjelmoinnin alkeet (1op)

Sisältö: Algoritmin käsite, proseduuraalisen kielen yleisimmät ohjausrakenteet (valinta ja toisto) sekä loogisten lausekkeisen käyttö niiden yhteydessä.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 28.07.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.