Kyberturvallisuus I: perusteet, Itsenäinen projekti, 2.1.-1.6.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Kyberturvallisuus I: perusteet, Itsenäinen projekti, 2.1.-1.6.2023

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-a299fb79-d6b3-43f5-b5ce-c7db4121303c

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Kyberturvallisuus I: perusteet, Itsenäinen projekti, 2.1.-1.6.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 02.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2023

Tavoitteet:

Opiskelija - tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita;- tuntee laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja; - tietää minkälaista ja mistä saatavaa lisätietoa ja -taitoa hän tarvitsee voidakseen toteuttaa erilaisia tietoturvallisuustehtäviä eri sovellusaloilla.


Sisältö:

Ydinsisältö

Tietoturvallisuus uhkien kautta tarkasteltuna. Tietoturvallisuus sitä tarvitsevien elämänalojen kautta tarkasteltuna, eli tietoturvallisuuden osa-alueet.Tietoturvallisuuden yleiset mekanismit ja periaatteet. Tietoturvatietämyksen keskeiset lähteet: standardit, ohjeistot ja lainsäädäntö.Tietoturvaosaamisen erilaiset tasot ja alat.Täydentävä tietämys

Ajattelutapa: "Mikä on suojattava kohde ja mikä voi mennä vikaan?" Tietoturvallisuuden huomioiminen jo järjestelmien suunnittelusta alkaen. Kustannus-hyöty -ajattelu, tietoturvallisuuden arviointi ja mittaaminen. Miten standardeja ja ohjeistuksia sovelletaan ja tulkitaan käytännön tietoturvatyössä. Tietoturvatyö ja työn kohdealueiden tuntemus sen perustana. Lisäksi Tampereen yliopiston tietoturvaopintojen anti tietoturvatyön eri tasoilla ja aloilla.Erityistietämys

Ajattelutapa: "Mitä tavoitteita hyökkääjä näkee puolustettavassa kohteessa ja mitkä ovat hyökkääjälle helpoimmat reitit niiden saavuttamiseen?"


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.