Ohjelmointi 2: Rakenteet, Opetus, kevät, 9.1.-1.5.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Ohjelmointi 2: Rakenteet, Opetus, kevät, 9.1.-1.5.2023

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-aab80229-2430-486c-a135-c1c2579f15b1_2022

Opintojakson nimi: Ohjelmointi 2: Rakenteet, Opetus, kevät, 9.1.-1.5.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.05.2023

Tavoitteet:

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.


Sisältö:

Ydinsisältö

Ohjelman jakaminen helpommin hallittaviin osiin sekä muita tyyliseikkoja.Modulaarisuus ja luokkien käyttö.Olio-ohjelmoinnin perusteet.Rekursio.STL-kirjasto.Perussäiliöt (vector, set, map).Iteraattorit.Arvot, viitteet ja osoittimet.Dynaaminen muistinhallinta.Dynaamisten tietorakenteiden perusteet.Linkitetty lista.Älykkäät osoittimet.Graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin alkeet.Tavallisimmat käyttöliittymäelementit.Signal-slot -mekanismin alkeet.Versionhallinta (yhden ohjelmoijan projekteissa).Kääntäminen verrattuna tulkkaukseen.Täydentävä tietämys

Periytymisen alkeet.STL-algoritmit.Lisää STL-säiliöitä (list, deque).Funktio-osoittimet.Osoitinaritmetiikka.Taulukot.Lisää käyttöliittymäelementtejä.Etätietovarastot versionhallinnassa.Käännösprosessi (esiprosessori, linkitys).


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.