Tietokantojen perusteet, Syksyn toteutus (FI/EN) Tentti, 19.10.-28.10.2022

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Tietokantojen perusteet, Syksyn toteutus (FI/EN) Tentti, 19.10.-28.10.2022

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-e97d2dfe-f849-407a-b647-7cad323ced78_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Tietokantojen perusteet, Syksyn toteutus (FI/EN) Tentti, 19.10.-28.10.2022

Opintojakson alkamisajankohta: 19.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 28.10.2022

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet

osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet

osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla

osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi 

tuntee tietokantojen kehityshistoriaa ja -trendejä

tuntee tietokannanhallintajärjestelmän toiminta-ajatuksen yleisellä tasolla


Sisältö:

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä sekä tietokannan mallintaminen ja suunnittelu. Lisäksi käsitellään lyhyesti tietokantojen kehityshistoriaa ja -trendejä sekä tietokannanhallintajärjestelmän toiminta-ajatusta yleisellä tasolla.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.09.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.