Julkisen talousjohtamisen perusteet, Itsenäinen suoritustapa, 9.1.-27.2.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Julkisen talousjohtamisen perusteet, Itsenäinen suoritustapa, 9.1.-27.2.2023

Tieteenalanyksikkö: Administrative Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-90914267-bf20-4c28-8536-5b30e3ade041_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Julkisen talousjohtamisen perusteet, Itsenäinen suoritustapa, 9.1.-27.2.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 27.02.2023

Tavoitteet:

Opintojakson

suoritettuun opiskelija ymmärtää julkisen sektorin talouden toimintalogiikan

sekä eroavaisuudet yritysten ansaintatalouteen verrattuna. Opiskelija tuntee

julkisen talousjohtamisen keskeiset käsitteet ja ymmärtää niitä teoreettisia

lähtökohtia, joilla perustellaan julkisen sektorin tehtäviä. Opiskelija

ymmärtää, miksi julkista taloutta koskevan informaation tuottamiseen ja

käyttämiseen liittyy ongelmia. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan käsitteitä ja

teoreettisia lähtökohtia niin kunnan, valtion kuin Euroopan unioninkin talouden

konteksteissa.


Sisältö:

julkisen sektorin tehtävät

kuntatalous, kuntien taloudelliset voimavarat

valtion talous, valtion taloudelliset voimavarat

EU:n talous, EU:n taloudelliset voimavarat

talouden suunnittelu ja julkisista menoista päättäminen

talousinformaation tuottaminen ja käyttö julkisella sektorilla

Suoritustapa1 (hallintotieteiden tutkinto-opiskelijat): luento-opetus, itsenäinen työskentely (I periodi)

Suoritustapa 2 (muut): verkko-opetus, itsenäinen työskentely (III periodi)


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.