Johdatus oikeusjärjestykseen, Verkko-opetus, 25.10.2022-1.8.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus oikeusjärjestykseen, Verkko-opetus, 25.10.2022-1.8.2023

Tieteenalanyksikkö: Business Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-7cbe5916-e716-424d-82c5-2dca3da40344_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Johdatus oikeusjärjestykseen, Verkko-opetus, 25.10.2022-1.8.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2023

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn merkityksen yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä ja julkisen vallan käyttöä sekä yritysten ja yksilöiden toimintaa ohjaavana ilmiönä. Opiskelija tuntee keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet sekä eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteet. Opiskelija tuntee keskeiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat. Opiskelija tuntee julkisoikeuden, vero-oikeuden ja yritysjuridiikan pääpiirteet ja näiden oikeudenalojen keskeiset käsitteet. Opiskelijalla on valmiudet opintojen jatkamiseen kaikilla johtamisen ja talouden tiedekunnan oikeudellisten oppiaineiden perusteet -kursseilla.


Sisältö:

Oikeustieteiden opetus ja opiskelu Tampereen yliopistossaOikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessäOikeuden merkitys julkista valtaa, yrityksiä ja yksilöitä ohjaavana ilmiönä    Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka sekä keskeiset käsitteet    Suomen oikeusjärjestyksen suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen    Oikeustiede ja erilaiset tavat lähestyä oikeutta tieteen keinoin    Eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteetOikeudellisten ongelmien ratkaisemisen peruslähtökohdat – oikeuslähteet ja oikeuslähdeoppi    Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden pääpiirteitä ja keskeiset käsitteetJulkisoikeuden pääpiirteitä ja keskeiset käsitteet


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 12.09.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 09.07.2023