Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Itsenäinen projekti, 7.3.-1.8.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Itsenäinen projekti, 7.3.-1.8.2023

Tieteenalanyksikkö: Education

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-29eec227-d5c6-41dc-9dee-bc5dded10f02_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Itsenäinen projekti, 7.3.-1.8.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2023

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pystyy sanoittamaan sitä kasvatussosiologisin ja koulutuspoliittisin käsittein.  

Opiskelija oppii tunnistamaan yksilön ja yhteiskunnan suhteet osana historiallisia, institutionaalisia ja kasvatuksellisia muutoksia.


Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiä niiden yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen mikro- ja makrorakenteet, koulutuspolitiikka yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä, piilo-opetussuunnitelma ja kasvatusajattelun kehittyminen osana kriittistä yhteiskunnallista analyysia.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 30.01.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2023