Opetus ja ohjaus, aikataulutettu verkko-opetus valinnaisena tekevien muiden tiedekuntien ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, Verkko-opetus, 24.10.2022-1.1.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Opetus ja ohjaus, aikataulutettu verkko-opetus valinnaisena tekevien muiden tiedekuntien ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, Verkko-opetus, 24.10.2022-1.1.2023

Tieteenalanyksikkö: Education

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-f2ba7d69-36ac-43af-a8bc-bfab22418ff0_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Opetus ja ohjaus, aikataulutettu verkko-opetus valinnaisena tekevien muiden tiedekuntien ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, Verkko-opetus, 24.10.2022-1.1.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 24.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.01.2023

Tavoitteet:

Opiskelija

- ymmärtää ja osaa soveltaa keskeisiä oppimiseen, opetukseen, ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä ja teorianäkökulmia

- osaa reflektoida ja perustella omia pedagogisia lähtökohtiaan ja ratkaisujaan

- osaa huomioida oppijoiden moninaisuuden ja eriyttämisen tarpeet sekä edistää inklusiivista kasvatusta erilaisissa koulutusympäristöissä

- ymmärtää digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksessa

-  ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen


Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin.  Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset (digitaaliset) oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut, joita tarkastellaan sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksissä paneudutaan muun muassa moninaisuuden ja inkluusion sekä digitalisaation teemoihin.

Opintojakson tiedetausta: kasvatuspsykologia, pedagogiikka


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.09.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2022