Kemian perusteet, Verkko-opetus, 1.1.-1.8.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Kemian perusteet, Verkko-opetus, 1.1.-1.8.2023

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-3fad612b-1575-4213-a98b-931e2af33cfa

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Kemian perusteet, Verkko-opetus, 1.1.-1.8.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2023

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä atomin, molekyylin ja ionin ja hän osaa selittää miten ne ovat muodostuneet. Hän osaa nimetä yleisimpiä epäorgaanisia yhdisteitä. Opiskelija pystyy muodostamaan reaktioyhtälöitä ja tunnistaa reaktioyhtälön kertoimien yhteyden yhdisteiden ainemääriin ja sitä kautta yhdisteiden massoihin ja tilavuuksiin. Opiskelija osaa myös luokitella erilaisia epäorgaanisia reaktiotyyppejä ja osaa tasapainottaa hapetus-pelkistysreaktioita hapetuslukumenetelmällä. Opiskelija tunnistaa aineen eri olomuodot ja osaa käyttää kaasujen yleistä tilanyhtälöä laskettaessa ideaalikaasujen paineita, tilavuuksia, ainemääriä ja massoja. Opiskelija osaa määritellä hapot ja emäkset sekä tietää mikä on vahva happo ja mikä on vahva emäs. Hän osaa myös laskea näiden liuosten pH:n.


Sisältö:

Ydinsisältö

Peruskäsitteet. Atomit, molekyylit ja ionit. Yhdisteiden nimeäminen.Stoikiometria. Yhdisteen prosenttinen koostumus, kemiallinen kaava, reaktioyhtälö, stoikiometriset laskut.Hapettuminen ja pelkistyminen. Hapetusluku. Hapetus-pelkistysreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä.Kaasut. Kaasujen yleinen tilanyhtälö.Hapot ja emäkset. Vahva happo. Vahva emäs. Liuoksen pH:n laskeminen.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.