Laaja kemia 2, Luento-opetus, 9.1.-27.2.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Laaja kemia 2, Luento-opetus, 9.1.-27.2.2023

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-61e60942-8d71-400f-85ca-fd2c06822aef_2022

Opintojakson nimi: Laaja kemia 2, Luento-opetus, 9.1.-27.2.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 27.02.2023

Tavoitteet:

Opiskelija osaa selittää kvantti- ja atomiteorian perusteet. Opiskelija osaa vertailla jaksollisen järjestelmän eri ryhmien alkuaineiden ja niiden yhdisteiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kvanttimekaanisen atomimallin pohjalta.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kemiallisten sidosten, molekyylien ja kompleksien synnyn ja rakenteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä aineen molekulaarisen rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä.  Opiskelija osaa selittää kiinteän olomuodon kuvaamisessa käytettävät eri mallit. Opiskelija osaa kuvata liuosten höyrynpainekäyttäytymistä ja kolligatiivisia ominaisuuksia sekä ratkaista aiheeseen liittyviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa reaktionopeusyhtälöitä reaktionopeuksien laskemiseen ja reaktiomeknismien tunnistamiseen.


Sisältö:

Ydinsisältö

Kvanttiteoria ja atomin rakenne. Atomiorbitaalit. Jaksollinen järjestelmä. Pääryhmien alkuaineet.  Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne. Molekulaarisen rakenteen vaikutus aineen ominaisuuksiin. Molekyylien väliset vuorovaikutukset. Nesteiden ja kiinteiden aineiden rakenne. Kemiallinen kinetiikka. Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Differentiaalinen ja integroitu nopeuslaki.Liuosten kolligatiiviset ominaisuudetTäydentävä tietämys

Alkuaineiden ominaisuuksien arvioiminen jaksollisen järjestelmän perusteella.Hybridiorbitaalien muodostuminen. Molekyyliorbitaaliten muodostuminen. Elektroni- ja värähdysspektroskopioiden perusteet.Metallisidoksen muodostuminen. Reaktiomekanismit.Erityistietämys

Schrödingerin aaltoyhtälön ratkaisu. Yksittäisten alkuaineiden ominaisuudet.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.