Ympäristötekniikan perusteet, Flippaus, 10.1.-30.4.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Ympäristötekniikan perusteet, Flippaus, 10.1.-30.4.2023

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-9f3d3586-8e38-4d55-b83c-ed43b0abb286_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Ympäristötekniikan perusteet, Flippaus, 10.1.-30.4.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2023

Tavoitteet:

Osaa selittää yhdyskuntien jätehuollon periaatteet. Osaa selittää energiantuotannon ja liikenteen aiheuttamat päästöt, ja niiden hallinnan pääperiaatteet.Osaa selittää hydrologisen kierron ja osaa kertoa ihmisen toiminnan vaikutuksista siihen.Osaa selittää vesihuollon tavoitteet.Osaa selittää kemikaalien käyttäytymistä ja vaikutuksia ympäristössä sekä pilaantuneen ympäristön kunnostuksen vaiheitaTiedostaa  ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristölupien merkityksen käytännön toimijoille.Osaa ratkaista tyypillisiä alan havainnollistavia laskutehtäviä.


Sisältö:

Ydinsisältö

Ympäristölainsäädännön vaikutus toiminnoilleYhdyskuntien jätehuoltoEnergiantuotannon ja liikenteen aiheuttamat päästötHydrologinen kierto ympäristötekniikan näkökulmastaVesihuoltoKemikaalien käyttäytyminen ja pilaantuneen ympäristön kunnostusTäydentävä tietämys

Päästöjen hallinnan pääperiaatteetIhmisen vaikutukset hydrologiseen kiertoon


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.