Insinöörikemia, Harjoitustyö, 6.3.-29.4.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Insinöörikemia, Harjoitustyö, 6.3.-29.4.2023

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-d03458eb-14e9-4e1c-8cd9-2d2ea24921ec_2022

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Insinöörikemia, Harjoitustyö, 6.3.-29.4.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 06.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 29.04.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aineen muutosten kemiallista taustaa, omaa matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja omaa valmiuden ratkaista fysikaalis-kemiallisia ongelmia. Tavoitteena on antaa diplomi-insinöörille valmiudet tehdä työelämässä yhteistyötä kemian asiantuntijoiden kanssa.


Sisältö:

Ydinsisältö

Kemiallinen termodynamiikka: termodynaamiset suureet sisäenergia, entalpia, entropia, Gibbsin energia ja näiden suureiden laskeminen kemialliselle reaktiolle. Prosessin spontaanisuus.Atomien ja molekyylien rakenne kvanttimekaanisen mallin mukaan. Atomiorbitaalit ja niiden muodostuminen. Kemiallisen sidoksen yksinkertaiset mallit: ionisidos ja kovalenttinen sidos.Kemiallisen tasapainon käsite ja tähän liittyvät peruslaskut. Kemiallinen kinetiikka: reaktionopeuden määritelmä, nopeuteen vaikuttavat asiat ja käytännön merkitys.Hapetus-pelkistys -reaktiot. Sähkökemiallisen reaktion erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot. Galvaaniseen kennoon liittyvät peruslaskut.Kemikaaleihin liittyvä työturvallisuus. Kemikaaliturvallisuuden tietolähteet.Täydentävä tietämys

Gibbsin energianmuutoksen ja tasapainon yhteys. Gibbsin energianmuutoksen ja maksimityön yhteys.Jaksollisen järjestelmän selittäminen atomien orbitaalirakenteen avulla. LE-mallin mukainen kovalenttinen sidos.Katalyyttien toimintaperiaatteet. Reaktionopeuden laskeminen alkunopeusmenetelmällä.Sähkökemialliset kennojen sovellukset mm. akut ja polttokennot. Elektrolyysi.REACH-asetus ja GHS-järjestelmä.Erityistietämys

Molekyyliorbitaalimallin mukainen kemiallinen sidos. Metallisidos: valenssi- ja johtavuusvyöt.Kemiallisten reaktioiden mekanismit.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 30.01.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 28.04.2023