Laaja kemia 1, Luento-opetus, 24.10.-12.12.2022

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Laaja kemia 1, Luento-opetus, 24.10.-12.12.2022

Tieteenalanyksikkö: Environmental Engineering Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-fa453298-228e-4f48-b054-807daf6c2a1d_2022

Opintojakson nimi: Laaja kemia 1, Luento-opetus, 24.10.-12.12.2022

Opintojakson alkamisajankohta: 24.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 12.12.2022

Tavoitteet:

Opiskelija osaa selittää kemiallisen tasapainon luonteen ja tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa matemaattisesti käsitellä homogeenista ja heterogeenista  tasapainoa sekä soveltaa tietojaan kaasu- ja vesiliuos- ja happoemästasapainoihin. Opiskelija osaa määritellä  hapot ja emäkset ja soveltaa happo-emästeoriaa erilaisiin titrauksiin. Opiskelija osaa selittää kokeellisesti havaitun ideaalikaasun tilanyhtälön ja kineettisestä kaasuteoriasta johdetun mallin ominaisuuksia.  Opiskelija ymmärtää kemiallisen energian olemuksen ja osaa selittää, kuinka sitä voidaan muuttaa muiksi energian muodoiksi.  Opiskelija osaa selittää termodynamiikan perussuureet sisäenergian, entalpian, entropian ja Gibbsin energian muutoksen ja osaa ratkaista näitä suureita käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa entropian ja Gibbsin energian muutoksen käsitteitä kemiallisten reaktioiden spontaanisuuden määrittämiseen. Opiskelija osaa yhdistää sähkökemian perusteet termodynamiikan käsitteisiin ja osaa ratkaista galvaanista kennoa ja elektrolyysikennoa käsitteleviä laskutehtäviä.


Sisältö:

Ydinsisältö

Homogeeninen ja heterogeeninen kemiallinen tasapaino. Aktiivisuuden käsite.Happo-emästasapainot ja näihin liittyvät laskutehtävät kuten puskuriliuokset ja titrauslaskut. Niukkaliukoisen suolan liukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät.Termokemia ja termodynamiikan tilan suureet sisäenergia ja  entalpia.Termodynamiikan tilan suureet entropia ja vapaa energia. Termodynaaminen kemiallisen tasapainon käsittely.Hapettuminen ja pelkistyminen. Sähkökemiallisten reaktioiden erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.09.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2022