Aineen rakenne, Luento-opetus (suomenkielinen), 6.3.-1.5.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Aineen rakenne, Luento-opetus (suomenkielinen), 6.3.-1.5.2023

Tieteenalanyksikkö: Physics Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-8f0cf62c-838b-403d-be6b-4062b5a5e171_2022

Opintojakson nimi: Aineen rakenne, Luento-opetus (suomenkielinen), 6.3.-1.5.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 06.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.05.2023

Tavoitteet:

Osaamistavoitteena on modernin fysiikan osa-alueiden ja erityisesti aineen rakenteen perustuntemus.  Moderni fysiikka kuvaa ilmiöitä ja asioita, joiden tulkinta, ymmärtäminen ja ennustaminen perustuu kvanttiteoriaan ja suhteellisuusteoriaan.  Aineen rakenteen kuvaaminen atomien ja alkeishiukkasten sekä luonnon perusvuorovaikutusten avulla on syvällisin lähtökohta aineen ominaisuuksien ja niihin liittyvien ilmiöiden selittämiseen ja ennustamiseen.Perustuntemukseen kuuluu aiheisiin liittyvän uuden tiedon hankinnan osaaminen, kriittinen suhtautuminen tarjolla olevaan tietoon, tiedon jakaminen esim. opettajana tai asiantuntijana ottaen huomioon eettiset näkökohdat ja omaan osaamiseensa perustuvat mahdolliset sovellutukset sekä vastuunkanto.  Perustuntemukseen kuuluu myös kohtuullinen ilmiöiden välisten riippuvuuksien formaali hallinta (=laskurutiini).Aineen olomuotojen tärkeimmät ominaisuudet selitetään sen atomirakenteen avulla.  Keskeinen asia tässä on elektronien muodostamat atomien väliset sidokset, joiden avulla päädytään molekyyleihin tai kiinteään olomuotoon. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat aineen mekaaniset, termiset, sähköiset, magneettiset ja optiset ominaisuudet, joiden (ja statistisen fysiikan) avulla voidaan luokitella olomuodot ja kiinteän aineen tyypit: metalli, puolijohde ja eriste.  Lisäksi tarkastellaan suprajuoksevuutta ja -johtavuutta sekä LASEReita.Atomiytimien rakennetta ja ominaisuuksia tarkastellaan nukleonirakenteesta lähtien.  Radioaktiivisuus, ydinreaktiot ja ydinenergia sekä muut ydinfysiikan sovellutukset ovat tässä keskeisimmät asiat.  Alkeishiukkasten ominaisuudet ja rooli nukleonien eli ydinaineen ja atomaarisen aineen rakenteeseen selitetään standardimallin avulla. Perusvuorovaikutukset ja säilymislait sekä niiden merkitys kaikkeen edellä esitettyyn tuodaan myös esille.

Astrofysiikan ja kosmologian peruskäsitteitä ja tunnettuja lainalaisuuksia esitellään suppeasti.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.02.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.