Mielenterveys ilmiönä, Luento-opetus, 10.1.-22.2.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Mielenterveys ilmiönä, Luento-opetus, 10.1.-22.2.2023

Tieteenalanyksikkö: Health Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-1d10b9dc-483e-411e-b13c-72b200b51a9b_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Mielenterveys ilmiönä, Luento-opetus, 10.1.-22.2.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 22.02.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tarkastella mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä erilaisista näkökulmista - ymmärtää terveyden ja sairauden bio-psyko-sosiaalisia ulottuvuuksia 

- tunnistaa tavallisimpia mielenterveyteen liittyviä oireita ja niistä kehittyviä häiriötiloja 

- ymmärtää hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja elämänlaadun merkityksen terveydessä 


Sisältö:

- mielenterveyden biologinen perusta

- mielenterveys ja mielenterveyden tutkimus terveystieteiden eri oppialojen näkökulmista 

- mielenterveyteen liittyvät hyvinvointi-, toimintakyky-, elämänlaatunäkökulmat 

- positiivinen mielenterveys 

- mielenterveyteen liittyvät terveys- ja hyvinvointierot


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.