Väestön terveys, Luento-opetus, 24.10.-12.12.2022

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Väestön terveys, Luento-opetus, 24.10.-12.12.2022

Tieteenalanyksikkö: Health Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-20b2e08d-4436-4843-827f-e56588e69562_2022

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Väestön terveys, Luento-opetus, 24.10.-12.12.2022

Opintojakson alkamisajankohta: 24.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 12.12.2022

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· tuntee keskeiset väestön terveyttä kuvaavat mittarit, osaa tulkita niitä ja tuntee tärkeimmät kansanterveyttä kuvaavat tietolähteet  

· osaa kuvata väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä näihin vaikuttavia tekijöitä  

· tuntee keskeisimpien kansantautien yleisyyden Suomessa ja osaa kuvata niiden esiintymistä ja muutostrendejä eri väestöryhmissä  

· osaa kuvata väestön terveyttä globaalilla tasolla


Sisältö:

- väestön terveyden kuvaamisessa käytettävät mittarit, suureet ja tietolähteet

- väestön terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät eri tasoilla

- keskeisimmät kansantaudit, muutostrendit ja eri väestöryhmien terveys ja toimintakyky Suomessa

- väestön terveys kansainvälisesti.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.09.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 21.10.2022