Työelämä: tehtaista algoritmeihin, Verkko-opetus, 6.3.-1.6.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Työelämä: tehtaista algoritmeihin, Verkko-opetus, 6.3.-1.6.2023

Tieteenalanyksikkö: Social Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-c00d44f3-c795-4cd4-91d3-651d055392cd

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Työelämä: tehtaista algoritmeihin, Verkko-opetus, 6.3.-1.6.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 06.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2023

Tavoitteet:

Opiskelija

osaa määritellä ja vertailla työelämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä

ja teoriaperinteitä organisaatioiden, instituutioiden, ammattien,

johtamisen ja työmarkkinoiden näkökulmista. Opiskelija osaa myös tulkita

aihepiiriin liittyviä kansainvälisiä kehityskulkuja.


Sisältö:

Opintojaksolla

käsitellään työelämää rakenteiden ja yksilöiden näkökulmista.

Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja,

harjoituksia ja teemaseminaareja.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: ()

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 30.01.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 03.03.2023