Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - syksy 2022

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - syksy 2022

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140012

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - syksy 2022

Opintojakson alkamisajankohta: 10.10.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 14.12.2022

Paikka:

Toimipaikka avoin


Kuvaus:

Oppiaine

Talousmatematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Syksy 2022. Luennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta vk 41-44 (10.10.-14.12.2022). Kaikista luennoista ja harjoituksista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodleen.

viikot 41-44(10.10.-5.11.):maanantaisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),keskiviikkoisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),lauantaisin klo 12-14 (Zoom-luento) viikkoharjoitusten läpikäyntiviikko 45:ma 7.11. klo 17-18.30 (Zoom-luento) kertauske 9.11. klo 17-20 ensimmäinen välikoe (moodlessa)viikot 46-49(14.11.-10.12)maanantaisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),keskiviikkoisin klo 17-18.30 (Zoom-luento),lauantaisin klo 12-14 (Zoom-luento) viikkoharjoitusten läpikäyntiviikko 50:ma 12.12 klo 17-18.30 (Zoom-luento) kertauske14.12. klo 17-20 toinen välikoe (moodlessa)

Opettaja

Matti Laaksonen

Suoritustapa

Luennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta. Välikokeet tai tentti (etänä).

Sisältö

Finanssilaskentaa, ääriarvotehtäviä, integraalilaskentaa, lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa, indeksit. Opintojakso kehittää kriittistä ja analyyttistä ajattelua, IT-taitoja (Excel), ongelmanratkaisu-ja päätöksentekotaitoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, laskea tasaerälainan annuiteetin, verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, matriiseilla, laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, käyttää Cramerin kaavoja sekä selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Luentomateriaalit ovat Moodlessa.

Oheislukemista: Sudsaeter K. & Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/) p. 040 081 3717 ja (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/) p. 050 303 1178.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.06.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 26.09.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.