Venäjän kielen alkeiskurssi 2

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Venäjän kielen alkeiskurssi 2

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 208002

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Venäjän kielen alkeiskurssi 2

Opintojakson alkamisajankohta: 16.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 15.05.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 16.1.–15.5.2023 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 27.2., pääsiäisenä 10.4. ja vappuna 1.5.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Voit osallistua kurssille mistä tahansa, vaikka Suomen ulkopuolelta.

Kohderyhmä

Venäjän kielen alkeiskurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssin 1 (4–5 op) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A1.

Opettaja

Ina Jantunen

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti, kun keskustelu on suhteellisen hidastempoista- ymmärtää keskeiset asiat puheesta- osaa keskustella arkisista tapahtumista- osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan- osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä halliten peruskieliopin keskeiset rakenteet- ymmärtää arkipäivän kielellä kirjoitettuja tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä- osaa käyttää työelämän perussanastoa taitotasonsa mukaanSisältö

Kurssiin kuuluu

- venäjän kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua- ääntämis- ja intonaatioharjoituksia- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia- puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä- venäjän kielen uudissanastoa- venäjänkielisiä www-sivuja (uutiset; venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta; myös linkkejä aikakaus- ja sanomalehtiin sekä sanakirjoihin)- tutustumista venäläiseen kulttuuriinKeskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä. Oppikirja tuo hyvin esille sekä Venäjän moniulotteisen kulttuurin että venäläisen ajattelutavan.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja se vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista  kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9), kappaleet 10–18Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi opettajan jakamaa materiaalia.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 19.12.2022Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 11.12.2022 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi 2 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä 2.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.06.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 08.09.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.