Portugali 1

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Portugali 1

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 109303

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Portugali 1

Opintojakson alkamisajankohta: 11.01.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 05.04.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - KielikeskusAjankohta

Verkkokurssi 11.1.–12.4.2023 keskiviikkoisin klo 17.00–20.15

Ei opetusta 1.3.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä/edeltävä opinnot

Portugali 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet portugalin kieltä.

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A1.2 ((https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid))

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- osaa reagoida rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät tuttua sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana- osaa käyttää sanastoa ja rakenteita yksinkertaisissa jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissäSisältö

Portugali 1 - jakson teemoja ovat:

- Portugalinkielinen maailma- Tutustuminen, esittäytyminen ja lähipiirin esittely- Perhe, ammatti ja harrastukset- Asioinnit esim. kaupassa, kahvilassa ja ravintolassa- Tien kysyminen ja neuvominenSuoritustapa

Kontaktiopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmän vuorovaikutukseen sekä tehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty–hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid). Tenttipaikan näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Oppimateriaali

Ingalsuo, Tommi: Tudo bem? 1, kappaleet 1–8

ISBN: 978-952-63-2635-1

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen portugalin kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.POR.001).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €.

Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 11.12.2022 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella.Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Portugali 2. Kurssi on suunnitteilla loppukesälle 2023, tarkemmat tiedot kesäkursseista julkaistaan maalis-huhtikuussa.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 17.08.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2022


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.