Euroopan historia: Naisen elämä antiikin Kreikassa ja Roomassa

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Euroopan historia: Naisen elämä antiikin Kreikassa ja Roomassa

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 110004

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Euroopan historia: Naisen elämä antiikin Kreikassa ja Roomassa

Opintojakson alkamisajankohta: 18.04.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 25.05.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot18.4.–25.5.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 17.30–19.00

paitsiviikolla 20 tiistaina 16.5. ja keskiviikkona 17.5.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen 1. luentokertaa.

Edeltävät opinnot

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Kuvaus

Kurssilla pohditaan antiikin ajan naisten elämää eri näkökulmista monipuolisia lähde-esimerkkejä hyödyntäen. Keskeisiä teemoja ovat naisen asema perheessä, naisten työ, naisten rooli uskonnossa sekä naisten mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kurssi kattaa antiikin eri ajanjaksot minolaisesta kulttuurista myöhäisantiikkiin.

Suoritustapa

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko:0–5

Oppimateriaali

Artikkelit ja muu materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on historian aineopintoja.

Korvaavuus:

HISK-212, HISK-226 Historian kandiohjelma 5 op (Helsingin yliopisto)

KIK-AY124 Antiikin historia 5 op Kielten kandiohjelma (Helsingin yliopisto)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/), puh. 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.09.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 04.04.2023