Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5N00EG71-3062

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

Opintojakson alkamisajankohta: 13.02.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 21.04.2024

Paikka:

Verkkokurssi


Tavoitteet:

Opiskelija osaa

- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita

- ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä

- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä.


Sisältö:

Matemaattiset merkinnät, lukujen esitysmuodot ja yksikönmuunnokset. Matemaattisten lausekkeiden muodostaminen ja käsittely. 1. ja 2. asteen yhtälöiden sekä yhtälöparin ratkaiseminen. Prosenttilasku. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen.


Suoritustapa:

Verkko-opinto


Arviointi:

0-5


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 14.04.2024