Nätsvenska - ruotsin valmentava verkkokurssi

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Nätsvenska - ruotsin valmentava verkkokurssi

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: NV00CP35-3030

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Nätsvenska - ruotsin valmentava verkkokurssi

Opintojakson alkamisajankohta: 03.04.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.05.2023

Opetusajat:

Verkkokurssi


Tavoitteet:

• Opiskelija osaa kertoa itsestään, vapaa-ajastaan, harrastuksistaan ja opiskelustaan.\\r\\n• Opiskelija selviytyy matkustus-, ravintola-, hotelli- ja työharjoittelutilanteista Ruotsissa.\\r\\n• Opiskelija osaa keskeiset kielioppirakenteet sekä perussanastoa.


Sisältö:

Työelämään valmentavia viestintätilanteita\\r\\n• TAMKin eri koulutusalojen yleistermistöä\\r\\n• Keskeiset kielioppirakenteet: verbit, prepositiot, substantiivit ja persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, järjestysluvut, passiivi, det- ja man-pronominit, kysymyssanat, adjektiivit, adverbit, partisiipit ja sanajärjestys.


Arviointi:

1-5


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.11.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.