Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op - ayVIEK1014 - kevät 2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op - ayVIEK1014 - kevät 2023

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 181000

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op - ayVIEK1014 - kevät 2023

Opintojakson alkamisajankohta: 17.04.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 28.05.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Oppiaine

Viestintätieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

llmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2023.

Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 16-21 (17.4.-28.5.2023).

Opintojaksolla ei ole reaaliaikaisia luentoja, mutta opintojakson suoritus edellyttää viikoittain palautettavien tehtävien tekemistä.

Opettaja

Maria Eronen-Valli

Sisältö

Verkkoluentoja ja harjoituksia sosiaalisen median alustojen piirteistä eri näkökulmista.

ent. VIEK1008 Agency in Social Media

Suoritustapa

Viikkotehtävät (joista osa ryhmätehtäviä) ja lopputyö.

Arviointiasteikko 0-5.

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijat osaavat tunnistaa ja kuvata erilaisia sosiaalisen median alustoja niiden rakenteiden, omistajuuden, toimijuuden ja viestinnän näkökulmasta. Opiskelijat osaavat soveltaa tätä tietoa ja analysoida kriittisesti omaa osallistumistaan ja sisällöntuotantoaan suhteessa alustojen liiketoimintamalleihin ja toimijuuden ehtoihin. Opiskelijat hahmottavat myös sosiaalisen median ammattikäytön ja henkilökohtaisen toimijuuden eroja ja rajankäyntiä.

Oppimateriaali

Huom! Osa materiaalista englannin kielellä.

Oppimateriaalit: Aineistoja opettajan ohjeiden mukaan.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 85 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/) p. 040 081 3717 ja (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/) p. 03-2238433.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 07.12.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 03.04.2023