Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2023

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140013

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Tilastotieteen perusteet 5 op, aySTAT1030 - kevät 2023

Opintojakson alkamisajankohta: 31.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 09.05.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Oppiaine

Tilastotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 135€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2023.

Luennot: pe-la 31.3.-1.4.Luennot: pe-la 14.-15.4.Harjoitus: ma 17.4.Luennot: pe-la 21.-22.4.Harjoitus: ma 24.4.Luennot: pe-la 28.-29.4.Harjoitus: ti 2.5.Harjoitus: ma 8.5.Luentokertaus: ti 9.5. (klo 17.00-20.30)Luennot etänä Zoomin kautta pe 17.00-20.30 ja la 10.00-14.00 ja harjoitukset klo 17.00-20.30.Luennoista ja harjoituksista tulee myös itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodleen.Verkkotentti Moodlessa vk 20.

Sisältö

Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.

Opettaja

Hanna Koskinen

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä.

Suoritustavat

Verkkotentti Moodlessa.

Arvostelu: asteikolla 1-5 tai hylätty

Oppimateriaali ja kirjallisuus

a) Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 taib) Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 taic) David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan, chapters 1-11Oheislukemistoa: Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/).

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/).

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/) p. 040 081 3717 ja (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/) p. 050 303 1178.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 12.12.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 17.03.2023