Genetiikan perusteet hoitotyössä

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Genetiikan perusteet hoitotyössä

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7K00FO90-3005

Laajuus opintopisteinä: 2 op

Opintojakson nimi: Genetiikan perusteet hoitotyössä

Opintojakson alkamisajankohta: 20.03.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 04.06.2023

Opetusajat:

Itseohjautuva Moodle-verkkokurssi. Opiskelija suorittaa kurssin annetun ajanjakson aikana itsenäisesti. Opintojaksolla ei ole opettajan ohjausta lukuun ottamatta teknistä tukea. Opintojakso alkaa 6.2.2023 ja päättyy 4.6.2023.Kurssi tulee suorittaa kokonaisuudessaan tentteineen 4.6.2023 mennessä. 4.6.2023 jälkeen tehtyjä suorituksia ei huomioida.


Tavoitteet:

Opiskelija

- tietää genetiikkaan ja genomitietoon liittyvät keskeiset käsitteet

- ymmärtää genetiikkaan liittyvän lainsäädännön ja eettisyyden periaatteet


Sisältö:

- genetiikan keskeiset käsitteet

- genetiikkaan liittyvä lainsäädäntö ja eettiset periaatteet


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 12.01.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 28.04.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.