Matematiikka – MAA8 Tilastot ja todennäköisyys 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Matematiikka – MAA8 Tilastot ja todennäköisyys 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 716109

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Matematiikka – MAA8 Tilastot ja todennäköisyys 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

5.6.–30.6.2023

Tämä kurssi suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.Kurssilla ei ole lähiopetusta, mutta apuna on mm. videotallenteita ja vapaaehtoisia verkkotapaamisia, joissa voi esittää kysymyksiä.

Opettaja

FM Miisa Kortesmäki

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

MAY1 Luvut ja lukujonot 2 op. On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut kurssit MAA02–MAA07 ennen kurssia MAA8.

Tavoitteet

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys -moduulin tavoitteena on, että opiskelija

- osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman tunnuslukuja- osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän- perehtyy kombinatorisiin menetelmiin- perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin- ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä- osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä- osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.

Oppimateriaali

Otava: Juuri 8 (LOPS21) — MAA8 Tilastot ja todennäköisyys, printti- tai digikirjana.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone.

Opiskelijantulee asentaa tietokoneelleen maksuton GeoGebra 6 Classic -ohjelmisto (myös GeoGebra 5 käy). Kurssilla käytetään lisäksi LibreOffice Calc -ohjelmaa,jonka voi asentaa koneelle (maksuton).

Kurssilla käytetään Moodle-alustaa ohjeistukseen, lisämateriaalin jakoon ja tehtävien palautukseen.

Suoritustapa

Verkkokurssi

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana määräytyy viikkotehtävien sekä kurssikokeen perusteella.

Ohjeellinen opiskeluaika 38 x 45 min.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Jos opiskelet lukiossa vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaan, varmista omalta opinto-ohjaajaltasi, voitko suorittaa kurssin uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaisesti.

Toisen asteen yhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5.2023. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppikirja (printti- tai digikirja) ei sisälly kurssimaksuun, vaan opiskelija hankkii sen itse.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa pitkän matematiikan oppimäärän saamista valmiiksi.

Jos olet lukuvuoden aikana oikeutettu opintotukeen, selvitä mahdollisuutesi saada opintukea myös kesäajalta.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 21.02.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2023