Biologia - BI2 + BI3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin 1 op + 1 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Biologia - BI2 + BI3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin 1 op + 1 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717009

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Biologia - BI2 + BI3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin 1 op + 1 op

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

5.6.–30.6.2023

Tämä kurssi suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta tai videotapaamisia.

Opettaja

FM Noora Palin

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

Sisältö

Ekologian perusteet -moduulissa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta.

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin -moduulin keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Moduulissa tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Oppimateriaali

SanomaPro: Bios 2 Ekologian perusteet (LOPS2021) jaSanomaPro: Bios 3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS2021)

Voit opiskella myös vanhan opetussuunnitelman mukaisella oppikirjalla SanomaPro: Bios 2 Ekologia ja ympäristö (LOPS2016).

Oppikirjat eivät sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone.

Suoritustapa

Verkkokurssi

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana määräytyy tehtävien, tenttien ja tutkimustehtävän perusteella.

Ohjeellinen opiskeluaika 38 x 45 min.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) opintojaksot BI2 Ekologian perusteet (1 op) ja BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op) vastaavat yhdessä vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) opintojaksoa BI02 Ekologia ja ympäristö.

Voit suorittaa kurssin LOPS 2021:n mukaisena, vaikka opiskelisitkin lukiossa LOPS 2016:n mukaan. Varmista opinto-ohjaajaltasi kurssin vastaavuus oman opintosuunnitelmasi mukaiseksi.

Toisen asteen yhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5.2023. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppikirja (printti- tai digikirja) ei sisälly kurssimaksuun, vaan opiskelija hankkii sen itse.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa biologian oppimäärän saamista valmiiksi.

Jos olet lukuvuoden aikana oikeutettu opintotukeen, selvitä mahdollisuutesi saada opintukea myös kesäajalta.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 21.02.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2023