Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121000

Laajuus opintopisteinä: 25.00

Opintojakson nimi: Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Opintojakson alkamisajankohta: 29.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 29.12.2023

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Vastaava yliopisto – Yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Opinnot suoritetaan kesällä Zoom-verkkoalustalla. Opinnot aloitetaan jaksolla KAS.KAA.020 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 29.5.2023. Opinto-oikeutta on 31.12.2023 asti. Kunkin opintojakson tarkat tiedot ja aikaulut näet yllä olevasta Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot -luettelon linkeistä. Jokainen jakson nimi on samalla linkki.

Sisältö

Kasvatustieteiden perusopinnoissa perehdytään kasvatuksen historiallisiin, filosofisiin, sosiologisiin ja psykologisiin lähtökohtiin sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Perusopintojen keskeisiä aiheita ovat ihmisen kehitys, oppiminen ja kasvatus sekä opetus, koulutus ja kasvatustieteellinen asiantuntijuus elämänkulun eri vaiheissa. Opinnoissa perehdytään kasvatustieteellisen tutkimuksen ja tutkimusetiikan peruskysymyksiin.

Suoritustapa

Luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Arviointi asteikolla 1-5.

Hintatiedot

Hinta 480 euroa maksetaan verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Tampereen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Jakson normaalihinta on 480 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 24.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 31.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.