Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KAS.KAA.020

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KAS.KAA.020

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121001

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KAS.KAA.020

Opintojakson alkamisajankohta: 29.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Vastaava yliopisto - Yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 29.5.-1.6. klo 16.30-19.00

Opetustila

Verkko-opinnot Zoom-alustalla.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pystyy sanoittamaan sitä kasvatussosiologisin ja koulutuspoliittisin käsittein.  

Opiskelija oppii tunnistamaan yksilön ja yhteiskunnan suhteet osana historiallisia, institutionaalisia ja kasvatuksellisia muutoksia.

Sisältö

Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa - KAS.KAA.020-opintojaksolla tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiä niiden yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen mikro- ja makrorakenteet, koulutuspolitiikka yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä, piilo-opetussuunnitelma ja kasvatusajattelun kehittyminen osana kriittistä yhteiskunnallista analyysia.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: 12 tuntia luento-opetusta. Lisäksi tehdään oppimispäiväkirja, jonka ohjeet jaetaan luennolla. Luentojen lisäksi itsenäisen työn määrä n. 121 tuntia. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Gaudeamus.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, K. 2013 (tai 2006). Kasvatussosiologia. PS-kustannus.

Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Teos.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2018. Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja II. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Artikkeleita kansainvälisistä ja kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä sekä muuta kirjallisuutta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 24.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 24.05.2023