Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KAS.KAA.030

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KAS.KAA.030

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121003

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KAS.KAA.030

Opintojakson alkamisajankohta: 12.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 19.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Vastaava yliopisto - yksikkö

Tampereen yliopisto - Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot:12.6-13.6.2023 klo 16.30-20.15

Pienryhmäopetus: 14.-15.6. ja 19.6.klo 16.30-19.00

Ryhmiin jako tapahtuu Moodlessa. Pienryhmäopetuksessa läsnäolo on pakollista.

Opetustila

Verkko-opinnot Zoom-alustalla.

Tavoitteet

Opiskelija

- tuntee ihmisen kasvun, oppimisen, identiteetin kehittymisen ja elämänkulun perusteoriat ja – käsitteet- ymmärtää kehitykseen, kasvuun, oppimiseen ja muutokseen liittyvän teoriatiedon merkityksen kasvatuksessa ja asiantuntijuuden kehittymisessä.

Sisältö

Kehitys ja oppiminen elämänkulussa - KAS.KAA.030-Opintojaksolla tarkastellaan ihmisen kasvua, oppimista ja muutosta elämän eri vaiheissa sekä yksilöllisistä että yhteisöllisistä näkökulmista. Oppimista tarkastellaan erityisesti muodollisen koulutuksen ulkopuolella yhteiskunnan ja työelämän muuttuvissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Opintojaksolla tarkastellaan asiantuntijuuden ja identiteetin rakentumista elämänkulussa.Opintojakson tiedetausta: Kasvatuspsykologia

Suoritustapa

9 h luento-opetusta (pakollinen), 9 h pienryhmäopetusta (pakollinen) ja 114 tuntia itsenäistä työskentelyä. Suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja lukupiiriessee.

Arviointi asteikolla 1-5

Kirjallisuus

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. 3. uudistettu painos. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin/sovittavin osin).

Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin/sovittavin osin)

Muuta kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023