Johdatus laiteanalytiikan laboratoriotöihin

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Johdatus laiteanalytiikan laboratoriotöihin

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5O00GB55-3001

Laajuus opintopisteinä: 2

Opintojakson nimi: Johdatus laiteanalytiikan laboratoriotöihin

Opintojakson alkamisajankohta: 11.04.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 23.05.2023

Paikka:

Tampereen ammattikorkeakoulu


Tavoitteet:

Opiskelija

- osaa esittää kromatografisten ja spektrometristen (FTIR, UV-Vis, AAS, HPLC) laitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet

- osaa tehdä kvantitatiivisia analyysejä

- osaa laskea analyyseissä tarvittavia laskuja

- osaa dokumentoida laboratoriotyön selkeästi työpäiväkirjaan ja raportoida tulokset työselostuksen muodossa


Sisältö:

kromatografian ja spektrometrian perusperiaate ja laitteiden toimintaperiaatteet


Arviointi:

Arviointiasteikko 1 - 5


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 08.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 04.04.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.