Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717001

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Biologian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 26.07.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 02.08.2023

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Ajankohta

26.7.– 2.8.2023 (6 kertaa):ke–pe 26.–28.7. ja ma–ke 31.7.–2.8. klo 9.15–14.00

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja

FM Tulina Karhu

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biologian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2023 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Biologian kertauskurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä asioita opiskelijoiden toiveet huomioiden. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista.

Keskeiset sisällöt

perusohjeistus biologian ainereaaliinvinkkejä lukemiseen sekä hyvän yo-vastauksen laatimiseenedellisten vuosien yo-kysymyksiin tutustuminenbiologian kurssien kertaaminen (BI1: Elämä ja evoluutio, BI2: Ekologia ja ympäristö, BI3: Solu ja perinnöllisyys, BI4: Ihmisen biologia, BI5: Biologian sovellukset)pienimuotoinen yo-harjoituskoe ja sen arviointi

Oppimateriaali

Omat BI1, BI2, BI3, BI4 ja BI5 -kurssien oppikirjat mukaan! Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään oma kannettava tietokone.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 15 tuntia sekä harjoituskoe 3 oppituntia

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista osallistumista opetukseen ja kirjallisen yo-harjoituskokeen läpäisemistä.

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu ennakkotehtävä, kotitehtäviä sekä lukemista kurssi- ja ylioppilaskoetta varten.

Kuulustelut

Koe pidetään kurssin toiseksi viimeisenä opetuspäivänä ja palautetaan viimeisenä päivänä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan valinnaisena kurssina. Asiasta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kauttaavautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Kurssin käyneiden kommentteja

Todella hyvä kurssi! Biologian kokonaisvaltainen hahmotus ja ymmärrys laajeni huomattavasti.Kurssilla käytiin kattavasti kaikki biologian kurssit. Itse koin hyödylliseksi runsaan tehtävämäärän ja sen, että opetuksessa oli sopivassa suhteessa luennointia ja tekemisen kautta oppimista.Ihanan intensiivinen kurssi! Sai puhtia kirjoituksiin lukemiseen ja paljon informaatiota, mitä välttämättä ei olisi oppikirjoista saanut irti.   Kesäkurssilla näin mitä minun pitää vielä treenata ja sain laajennusta tiedoilleni.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023