Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717301

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 1 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 17.07.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 25.07.2023

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Ajankohta

17.–25.7.2023 (7 kertaa):ma–pe 17.–21.7. klo 10.00–14.30,ma 24.7. koe klo 10.00–13.00 jati 25.7. kokeen palautus klo 13.00–14.30

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse)

Opettaja

FM Jarkko Halkonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2023 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Historian kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

motivoituu oppiaineen itsenäiseen kertaamiseensaa valmiuksia historian ylioppilaskirjoitusten erityyppisiin tehtäviin vastaamiseenoppii hahmottamaan historian tapahtumia yhtenäisinä teemoinapystyy havaitsemaan historian tapahtumasarjoja yhdistäviä tekijöitä eri ajassa ja paikassaoppii yhdistämään eri kursseilla käsiteltyjä aihekokonaisuuksia yhtenäisiksi, myös oppiainerajat ylittäviksi, kokonaisuuksiksi

Sisältö

Kurssilla kerrataan lukion historian valtakunnallisten kurssien keskeiset asiat (pääpaino pakollisilla kursseilla) sekä harjoitellaan erityyppisten aineistojen tulkintaa ja YO-tehtäviin vastaamista.

Keskeiset asiasisällöt

Suomen historian keskeiset ilmiöt 1800-luvulta alkaenmaailmanhistorian keskeiset ilmiöt ja kehityskulutSuomen historian ja kansainvälisten tapahtumien nivoutuminen yhteen1900-luvun kansainvälisen politiikan keskeiset piirteet

Oppimateriaali

Omat lukion historian kurssien oppikirjat mukaan! Kaikkia kirjoja ei kuitenkaan tarvitse kantaa mukana päivittäin. Ota ensimmäiselle opetuskerralle mukaasi historian ensimmäisen kurssin kirja (HI1). Ota ensimmäisenä päivänä mukaan myös kannettava tietokone (tablettikin käy). Kurssilla käytetään oppikirjojen lisäksi opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 15 tuntia (sisältäen ennakkotehtävän) sekä loppukoeKurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista otetta tehtävien tekemiseen ja tuntityöskentelyyn sekä yo-harjoituskokeen läpäisemistä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan valinnaisena kurssina. Asiasta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kauttaavautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Kurssin käyneiden kommentteja

Kouluttaja oli erittäin taitava ja esitti asiat selkeästi. Koulutuksesta oli minulle hyötyä. Kurssi palautti hyvin mieleen asioita, joita olin oppinut aikaisemmin.Erittäin hyvin vedetty ja hyvään pakettiin tiivistetty kertauskurssi. Paljon myös mieluisia tehtäviä.Opin!Kurssista sai paljon apua historian kokonaiskuvan muodostamiseen, esim. eri tapahtumien sijoittaminen helpottui.Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja sopivan tiivis kurssi!Oli tosi hyödyllinen. En välttämättä oppinut kauheasti lisää historiasta, mutta sitä tärkeämpää, opin miten vastata hyvin kokeessa. Kiitos tästä!Opettaja oli oikein pätevä ja mukava ja auttoi aina mielellään.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023