Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 (etäopetus) 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 (etäopetus) 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717302

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Historian kertauskurssi abiturienteille, kurssi 2 (etäopetus) 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 01.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 29.08.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

1.–29.8.2023 (9 kertaa):1.8.–22.8. ti ja to klo 16.30–19.30,to 24.8. koe klo 16.30–19.30 jati 29.8. kokeen palautus klo 16.30–18.00

Tämä kurssi suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta. Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Jokaiseen opetuskertaan kuuluu noin kaksi tuntia yhteistä opetusta Zoomin kautta, jonka jälkeen loppuaika on aihealueeseen liittyvää itsenäistä työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan.Zoom-opetustuokiot tallennetaan. Opettajan kanssa etukäteen sovittaessa on mahdollista katsoa oppitunteja tallenteilta, jos on estynyt osallistumasta Zoom-opetukseen oppitunnin aikana.

Opettaja

FM Jarkko Halkonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2023 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Historian kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

motivoituu oppiaineen itsenäiseen kertaamiseensaa valmiuksia historian ylioppilaskirjoitusten erityyppisiin tehtäviin vastaamiseenoppii hahmottamaan historian tapahtumia yhtenäisinä teemoinapystyy havaitsemaan historian tapahtumasarjoja yhdistäviä tekijöitä eri ajassa ja paikassaoppii yhdistämään eri kursseilla käsiteltyjä aihekokonaisuuksia yhtenäisiksi, myös oppiainerajat ylittäviksi, kokonaisuuksiksi

Sisältö

Kurssilla kerrataan lukion historian valtakunnallisten kurssien keskeiset asiat (pääpaino pakollisilla kursseilla) sekä harjoitellaan erityyppisten aineistojen tulkintaa ja YO-tehtäviin vastaamista.

Keskeiset asiasisällöt

Suomen historian keskeiset ilmiöt 1800-luvulta alkaenmaailmanhistorian keskeiset ilmiöt ja kehityskulutSuomen historian ja kansainvälisten tapahtumien nivoutuminen yhteen1900-luvun kansainvälisen politiikan keskeiset piirteet

Oppimateriaali

Kurssilla käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia sekä opiskelijan omia historian kurssien oppikirjoja.

Suoritustapa

Verkkokurssi ja loppukoe Moodlessa. Kurssiin kuuluu ennakkotehtävä. Opiskelijan työmäärä on noin 45 tuntia.

Jokaisen opetuskerran alussa on keskeisten asioiden yhteinen läpikäynti, jonka jälkeen on varattu aikaa erityyppisten tehtävien itsenäiseen tekemiseen. Opiskelija saa tehtävistä jatkuvaa henkilökohtaista palautetta.

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Arviointi perustuu itsenäisten tehtävien tekemiseen kurssin aikana sekä loppukokeeseen. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista otetta tehtävien tekemiseen ja tuntityöskentelyyn sekä yo-harjoituskokeen läpäisemistä. Itsenäisten tehtävien suorittaminen on ehdoton edellytys kurssin läpipääsemiseksi. Tehtävät palautetaan Moodleen kurssilla ilmoitettaviin määräaikoihin mennessä.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan valinnaisena kurssina. Asiasta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kauttaavautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Kurssin käyneiden kommentteja

Kurssi oli hyödyllinen ja tehtäviä oli myös hyvä määrä. Muistiinpanot oli myös hyvät että saa käyttöön.Kiva kurssi ja paljon tietoa, sekä hyvät diat. Kurssi olisi voinut olla hieman pidempi.                Kurssista sai paljon apua historian kokonaiskuvan muodostamiseen, esim. eri tapahtumien sijoittaminen helpottui.Oli tosi hyödyllinen. En välttämättä oppinut kauheasti lisää historiasta, mutta sitä tärkeämpää, opin miten vastata hyvin kokeessa. Kiitos tästä!Tehtävät olivat hyödyllisiä ja niiden tekeminen edisti oppimista paljon.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023