Psykologian kertauskurssi abiturienteille 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Psykologian kertauskurssi abiturienteille 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717601

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Psykologian kertauskurssi abiturienteille 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 26.07.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 02.08.2023

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Ajankohta

26.7.–2.8.2023 (6 kertaa) ke–pe ja ma–ke klo 9.00–13.45

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse)

Opettaja

KM Minna Törrönen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti psykologian ylioppilaskokeeseen syksyllä 2023 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Tavoite

Psykologian kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

motivoituu oppiaineen itsenäiseen kertaamiseensaa valmiuksia psykologian ainereaalin erityyppisten tehtävien analysoimiseen ja vastaamiseenoppii yhdistelemään ja soveltamaan eri psykologian kurssien ilmiöitä ja asioita, myös oppiainerajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja syvennetään lukion psykologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä asioita.

Keskeiset sisällöt

Psykologinen tutkimusIhmisen elämänkaaren keskeiset ilmiötHermoston rakenne ja toimintaTiedonkäsittely (kognitiivinen psykologia)Tunteet, hyvinvointi ja mielenterveysPersoonallisuusSosiaalipsykologian keskeiset ilmiöt

Oppimateriaali

Omat lukion psykologian kurssien oppikirjat mukaan! Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi PS1-kurssin oppikirja, toisena päivänä PS2-kurssin kirja jne. Kurssilla käytetään myös opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Showbie. Tarvitset kurssilla oman kannettavan tietokoneen.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan valinnaisena kurssina. Asiasta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Suoritustapa

Lähiopetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 7 tuntia sekä loppukoe

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa kurssilla, aktiivista osallistumista opetukseen sekä arvioitavan kirjoitustehtävän tekemistä hyväksytysti ja sähköisen loppukokeen läpäisemistä. Koe pidetään kurssin viimeisenä opetuspäivänä.

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kotitehtävinä vanhojen ylioppilaskoevastausten pisteytys, ylioppilasesseen kirjoittaminen ja loppukokeeseen lukeminen.

Kuulustelut

Sähköinen loppukoe kurssin viimeisenä opetuspäivänä. Kokeessa tarvitset oman kannettavan tietokoneen, jossa on Libre Officen ohjelmat.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kauttaavautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Kurssin käyneiden kommentteja

Hyödyllinen kurssi! Nyt on paljon helpompi kerrata ylppäreihin ja tietää missä on vielä kehitettävää.Hyvä ja tiivis paketti. Kokosi kaikki tärkeät asiat hyvin yhteen. Oivalluksia tuli!Mahtava kurssi :) Asiat käsiteltiin johdonmukaisesti läpi ja opiskelijoiden toiveita kuunneltiin. Monipuolisia ja kiinnostavia tehtäviä sekä kattavat oppimismateriaalit kutsuivat uppoutumaan opiskeluun.Innostava opettaja, hyvä ja avoin ilmapiiri kysymyksille. "Ei tyhmiä kysymyksiä"-ilmapiiri, saman asian sai kysyä vaikka 10 kertaa.Hyödyllinen kurssi, auttoi varsinkin vastaustekniikassa!Todella hyvä kurssi. Apua sai aina ja monipuolisesti tehtäviä, joista oli paljon hyötyä.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023