Uskonnon kertauskurssi abiturienteille (etäopetus) 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Uskonnon kertauskurssi abiturienteille (etäopetus) 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717801

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Uskonnon kertauskurssi abiturienteille (etäopetus) 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 08.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 05.09.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

8.8.–5.9.2023 (9 kertaa):8.8.–29.8. ti ja to klo 17–20,to 31.8. koe klo 18–20 jati 5.9. kokeen palautus klo 18–20

Tämä kurssi suoritetaan verkko–oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta. Opetuksessa käytetään Moodle–oppimisympäristöä ja Zoom–verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Jokaiseen opetuskertaan kuuluu noin tunnin ajan yhteistä opetusta Zoomin kautta, jonka jälkeen loppuaika on aihealueeseen liittyvää itsenäistä työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan. Tukea ja ohjausta tehtävien tekemiseen saa opettajalta myös yhteisen opetustuokion jälkeen. Opettaja on jokaisena opetuspäivänä opiskelijoiden tavoitettavissa Moodlen kautta klo 20 asti. Opiskelija saa palautetta suorittamistaan tehtävistä.

Zoom–opetustuokiot tallennetaan. Opettajan kanssa etukäteen sovittaessa on mahdollista katsoa oppitunteja tallenteilta, jos on estynyt osallistumasta Zoom–opetukseen oppitunnin aikana.

Opettaja

VTM Marko Lindberg

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uskonnon ylioppilaskokeeseen syksyllä 2023 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Uskonnon kertauskurssilla kerrataan lukion uskonnon opetussuunnitelman mukaiset kurssit, mutta myös vastataan edellisten vuosien ylioppilaskirjoitusten kysymyksiin. Samalla hiotaan vastaustekniikkaa ja saadaan palautetta omista vastauksista. Tarkoitus on antaa mahdollisimman hyvä kertaus syksyn kirjoituksiin. Opiskelijat voivat kurssin alussa esittää toiveitaan sisällöstä.

Oppimateriaali

Kurssille tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden ja mielellään kaikkien kuuden lukiokurssin kirjat ja muistiinpanot. Kirjat eivät ole välttämättömiä, mutta helpottavat tiedon hakua. Lisäksi kurssilla käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Suoritustapa

Verkkokurssiin on varattu 30 oppituntia, jotka keskittyvät kurssien yleiseen esittelyyn ja erityisesti vanhojen tehtävien harjoitteluun ja niistä annettavaan palautteeseen. Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla ja kotona laadittavien esseevastausten palauttamista. Toiseksi viimeisellä kerralla vastataan ylioppilaskoekysymyksiin myös etäkokeessa, mistä opettaja antaa viimeisellä kerralla palautteen.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan valinnaisena kurssina. Asiasta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kauttaavautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023